הדר פרידריך

מתאמת רפואית

לימודים והתמחויות

סטודנטית לרפואה

תחומי מומחיותה של הדר פרידיך