הדר פרידרייך, מתאמת רפואית

סטודנטית לביולוגיה באוניברסיטת תל אביב. גרה בקיסריה.